Prostatacancer

Säg nej till cancer!

Article 9

Kampanjen Rosa bandet och Mustaschkampen är exempel på kampanjer som Cancerfonden har drivit och som har blivit till stora succéer. Dessa har bland annat drivit opinionsbildningen av det svenska folket och de har samlat in miljonbelopp till cancerforskningen. Dock är det så att Cancerfonden också har haft en och annan kampanj som har blivit en riktig flopp och den senaste i raden är kampanjen ”Säg nej till cancer” som lanserades under april 2016.

Budskapet i Säg nej till cancer
Egentligen var Säg nej till cancer en kampanj med ett ganska bra budskap, som vilade på en ganska vetenskaplig grund. Även denna kampanj ämnade vara en opinionsbildande sådan, där det svenska folket skulle bli medvetna om att det går att förebygga många typer av cancer genom att ändra sin livsstil. Det gäller självfallet inte alla cancersjukdomar men så mycket som en tredjedel av all cancer uppges hamna i denna förebyggande grupp, enligt budskapet som Säg nej till cancer proklamerade för.

Cancerfonden gick längre än att bara fortbilda den svenska populationen, de ville även utmana svenskarna att leva lite bättre. Utmaningen bestod i att undvika eller minska på rött kött, alkohol, cigaretter, den hägrande soffan och sol mitt på dagen. Hur den milda aprilsolen skulle kunna leda till hudcancer förtäljer inte budskapet i Säg nej till cancer men likväl fanns den där som en livsstilsfaktor att eliminera. Även korrelationen mellan rött kött och cancer är så pass vag att den förmodligen inte borde finnas med i ett sådant starkt budskap.

Massiv kritik
Vad Cancerfonden förmodligen inte hade väntat sig var den massiva kritikstorm som riktades mot kampanjen. Istället för att se fördelarna med att förebygga cancer såg väldigt många budskapet som skuldbeläggande och det gällde inte minst för de som hade drabbats av cancer eller som haft nära anhöriga som drabbats. En av de starka rösterna mot Säg nej till cancer var journalisten Elisabeth Höglund som själv varit drabbad av cancer likväl som haft en drabbad mor och andra släktingar som avlidit i cancersjukdom. Hon ansåg kampanjen vara mycket kränkande mot henne själv och andra drabbade.

Som ett svar på kritiken gick Cancerfonden ut med ett förtydligande om att kampanjen inte hade någonting med skuldbeläggande att göra, istället var den endast en opinionsbildande kampanj eftersom Cancerfonden har som uppdrag att arbeta för att minska cancerförekomsten. Trots detta drogs kampanjen snabbt tillbaka.

ashe