Prostatacancer

Godartad förstoring av prostatan

Article 8

Mustaschkampen handlar om att göra män och kvinnor mer medvetna om prostatacancer och vad det innebär i form av symptom och liknande. Grunden i denna sjukdom är att prostatan blir större och till följd av det kan diverse symptom framträda. Risken finns dock att när du som man börjar bli medveten om de fysiska tecknen på prostatacancer, kan komma att börja oroa dig för minsta lilla avvikelse. Det är således tydligt att Mustaschkampen uppfyller sitt opinionsbildande uppdrag men något som denna kampanj är mindre bra på är att informera om de problem som kan ge liknande symptom som prostatacancer, utan att faktiskt vara farliga. Förmodligen är det allra vanligaste exemplet på det en så kallad godartad prostataförstoring.

Godartad prostataförstoring
Att en tumör är godartad innebär att den inte är malign och alltså inte kommer att innebära någon risk för livet. Detsamma gäller för en godartad prostataförstoring och denna förstoring innebär enkelt förklarat att prostatan växer till en större storlek än den vanliga valnötsstorleken. Det här är mycket vanligt och eftersom förstoringen inte innebär någon dödsrisk så sker sällan någon behandling. Att prostatan ökar i storlek är väldigt vanligt med stigande ålder och det är således inget att oroa sig över, förutsatt att prostatacancer har uteslutits genom diagnos.

Symptom på prostataförstoring
Det kan dock vara så att den godartade prostataförstoringen ger mannen diverse symptom och besvär, vilka ibland kan kräva behandling med läkemedel. Vanliga symptom är alla relaterade till urinröret och urinkastning, eftersom en förstorad prostata kommer att trycka på just urinröret. Du som drabbad kan ha en väldigt svag urinstråle och urinstrålen kan brytas flera gånger under tömningen. Några andra tecken är en känsla av att inte kunna tömma urinblåsan helt och fullt eller känna att du måste ta i från tårna för att kunna tömma urinblåsan. Därtill kan du behöva tömma urinblåsan oftare än vanligt, både under dagtid och under nattetid och dessutom finns det risk för att du får urinläckage.

Här bör det noteras att en godartad prostataförstoring och prostatacancer ger samma symptom eftersom både handlar om en växande prostata.

Uppsöka vården
Om du upplever något av symptomen bör du vända dig till din vårdcentral för att få hjälp och denna kan du också uppsöka om du ser blod i din urin. Om fallet skulle vara så att du inte kan tömma urinblåsan överhuvudtaget, vilket sker till följd av att den växande prostatan kniper av urinröret, bör du söka akutvård.

ashe