Prostatacancer

Skonsam strålningsbehandling – finns det?

Article 10

Den man som har varit drabbad av prostatacancer för att sedan tillfriskna har förmodligen genomgått strålbehandling, vilken också kallas för joniserad strålbehandling. Grunden går ut på att skada cancercellerna så pass allvarligt att de inte längre kan föröka sig och den som har lärt sig något från Mustaschkampen, eller liknande kampanjer, vet att problemet med cancerceller är att de förökar sig utan kontroll.

Joniserad strålning
Den joniserade strålningen är en form av punktbehandling där endast det cancerdrabbade området utsätts för strålningen. Det är väldigt positivt på så vis att resten av kroppen slipper utsättas för strålningen men det innebär dock att friska celler i strålningsområdet också kommer att skadas. Lyckosamt nog är det så att friska celler kan laga sig själva långt mycket bättre än vad cancerceller kan och att strålningsbehandling delas upp över flera gånger beror på att läkarna vill ge kroppens friska celler en chans att återhämta sig mellan varven.

En snällare behandling
Tyvärr, innebär skadorna på de friska cellerna att den cancersjuka kan få en hel del besvär av den joniserade strålningen. Det allra vanligaste symptomet är en extrem trötthet men det kan också handla om värk och diarréer. Under det senaste året har Dagens Medicin kunnat rapportera om att en snällare typ av strålningsbehandling införs på vissa av landets universitetssjukhus. Först ut var Lund med behandling på prostatacancer men också Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Norrlands universitetssjukhus i Umeå har fått chansen att erbjuda denna strålning.

MRI-undersökning
Den skonsamma strålningen är i själva verket samma sorts strålning men behandlingen innebär att MRI (magnetresonanstomografi) involveras. Denna röntgen skapar väldigt tydliga bilder och med hjälp av dessa kan läkaren se cancercellerna bättre innan behandlingens början. På så vis görs strålningsbehandling mer exakt.

ashe