Prostatacancer

Mustaschkampens betydelse

Mustaschkampen är en kraftsamling bland män där syftet är att uppmärksamma prostatacancers spridning bland just män.

Mustaschens betydelse i sammanhanget

Mustaschen som sådan (i form av en skäggansamling ovan överläppen) har egentligen inget värde mer än att den utgör en symbol för just män. Det är nämligen så att endast män (och handjur av andra arter för den delen) har en prostata. De flesta män kan också odla en mustasch, vilket kvinnor knappast kan göra på naturlig väg eftersom rätt hormoner i korrekt kvantitet (bland annat testosteron) saknas.

Det männen gör är att de väljer att odla mustasch (vissa väljer även att spara resten av skägget också) under en viss tid. Movember står för det faktum att män i november helt låter bli att raka eller ansa mustaschen. Huruvida man tycker det är skönt eller jobbigt varierar från fall till fall. Har man problem med att mustaschen eller skägget i övrigt kliar kan det vara lönt att investera i en gedigen skäggkam samt oljor som är anpassade för skägget.

Krav för att delta

Rent generellt föreligger inga krav eftersom det bygger på fri vilja och delaktighet. Därför kan och ska man inte behöva övertalas av någon person eller grupp. Vill man endast skänka pengar är man välkommen att göra det, även om man är sysselsatt med en filmproduktion eller annat projekt. Som vanligt gäller dock att man helst ska vara myndig (d.v.s. enligt svensk lagstiftning 18 år). Detta beror på att du i egenskap av donator blir en juridisk person som lämnar pengar till en tredje part (organisationen). Man måste också förstå att när man väl lämnat pengarna kan det vara svårt att få tillbaka dem om man ångrat sig. Därför gäller sunt förnuft samt att man tar hänsyn till sin privatekonomi. Har man inte en fast anställning kan det vara av ännu större betydelse eftersom lönen kan skifta beroende på hur pass mycket man jobbar och är sysselsatt.

Slutspelsskägg

Många idrottslag (och då främst inom ishockeyn) har en tradition som uppmanar spelare och ledare att inte raka sig när slutspelet drar igång. Ofta bygger den här traditionen på att den sägs bringa individerna tur i ishockeyrinken. Många ishockeylag har tagit fasta på Mustaschkampen och helt sonika valt att framträda i media och berätta att de stödjer konceptet. Säkerligen finns det lag som också valt att donera klubbkassan för en match eller liknande till välgörande ändamål (som ju Mustaschkampen får påstås vara).

Liknande event

Det finns ett par-tre stycken liknande event som i stora drag påminner om Mustaschkampen. Det kanske mest kända exemplet bland allmänheten är Rosa Bandet-kampanjen. Då fäster man ett rosa tygband av mindre format kring en nål som sedermera sticks in i exempelvis polotröjan. Kampanjen anordnas för att uppmärksamma bröstcancer hos kvinnor.

ashe