Prostatacancer

Mustaschkampen

Mustaschkampen engagerar allt fler. Den vanligaste cancerformen för kvinnor är bröstcancer och för män är det prostatacancer. Varje år drabbas flera tusen män av just prostatacancer och Mustaschkampen är en del i att upplysa om symptomen, sjukdomens olika förlopp, samt stödja forskning för att hitta metoder för att förebygga och bota sjukdomen.

Friska män för framtiden

Vi alla har en relation till cancer, kanske är det så att vi på ett aktivt sätt stödjer vissa kampanjer, känner någon närstående eller bekant som har drabbats, eller allt oftare läser om

kampen mot just prostatacancer i olika former. Alla är vi i behov av ett gott samhälle med friska individer, sjukdomar är utan tvekan något som drabbar alla i någon form.

När barnen är små oroar vi oss för andra sjukdomar och prostatacancer känns kanske mycket avlägset, vi vill att våra barn ska växa upp på ett tryggt sätt.

Sjukdomen i sig kan vara avlägsen för pojkar men medvetenheten och initiativtagande är något som kan börja tidigt.

Våra ungdomar är aktiva medborgare som vill ta ställning och kämpa för sin framtida värld. Detta kan handla om olika etiska aspekter, miljö eller öka medvetenheten kring vissa sjukdomar. När det exempelvis är dags att fira studenten och ge sig ut i riktiga livet är det mycket att tänka på. Att ta tillfället i akt medan vi firar något så stort som många kommer delta i, är ett ypperligt tillfälle att visa sitt eget stöd för att inspirera andra att göra detsamma. När det är dags att beställa Studentskylt för studenten kan det vara läge att lägga till en liten mustasch på studentens ansikte, det blir både roligt och viktigt samtidigt. Vem vet kanske kommer just vår student eller någon annan inspireras vidare till att forska om detta och på ett eller annat sätt bidra för friska män i framtiden.

Mustaschkampen och prostatacancer

Det finns många sätt att stödja Mustaschkampen som årligen återkommer, det kan samlas in pengar, skänkas via webben och startas enskilda insamlingar. Det som är viktigt vid sidan om att samla bidrag är också att öka medvetenheten kring manlig hälsa och prostatacancer. Cancer är till hälften ärftligt men 50% går att påverka och försöka förebygga:https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/dodlighet-i-cancer/prostatacancer-dodlighet/ genom livsstil och ökad medvetenhet kring sin hälsa för att minska dödligheten.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och risken att drabbas av sjukdomar ökar med åldern. Det är ovanligt att drabbas av sjukdomen före 50 års ålder, även om det förekommer. Det är viktigt att försöka förebygga genom att undvika övervikt, motionera, äta rätt och vara uppmärksam på kroppens signaler.

Det svåra med upptäckten av prostatacancer är att den tar lång tid på sig att ge besvär och kan i värsta fall utveckla metastaser som sprider cancern till andra organ. Det kan dröja mer än 10 år innan de första symptomen såsom påträngande kissinödighet, svårt att tömma blåsan och blod i urinen förekommer. Om cancern har spridit sig kan man få ont i skelettet och även känna trötthet och tappa vikt. Prostatacancer går att behandla med strålning, kirurgi och cellhämmande läkemedel s.k. cytostatika, vid tidig upptäckt är prognosen relativt god.

ashe