Prostatacancer

Mustacshkampen – ett behjärtansvärt initiativ

Det finns många kamper att utkämpa, mycket vi behöver hjälpas åt att komma tillrätta med. Till många av dessa kamper finns fina initiativ som hjälper människor att ta ställning tillsammans och uppmärksamma viktiga frågor. Rosa bandet är ett exempel, vilket skapar medvetande och ger ekonomiska resurser till kampen mot bröstcancer.

Sedan några år tillbaka finns även Mustaschkampen. Precis som Rosa bandet så handlar det om att skapa medvetande och frigöra ekonomiska resurser till välgörande ändamål. I det här fallet handlar det inte om bröstcancer, utan om något som är direkt kopplat till män, nämligen prostatacancer. Enligt Vårdguiden så är det den vanligaste cancerformen i Sverige. I de flesta fall vet man inte vad som orsakar sjukdomen, men i vissa fall ser man en tydlig koppling i ärftlighet.

Mustaschkampen genomför sitt arbeta genom att bland annat uppmuntra män att spara ut mustasch under några specifika veckor under året, vanligtvis under hösten/vintern, som ett sätt att skapa medvetenhet. Detta kan många gånger bli något roligt som man kan skapa en liten “hype” kring på sin arbetsplats eller i sina fritidsaktiviteter. Precis detta är syftet med mustaschkampen, att blanda humor med allvar.

Utöver detta så säljs även små pins med mustascher som man kan sätta på sin jacka eller väska exempelvis. Dessa mustascher har humoristiska inslag i sin utformning, med syftet att även detta ska addera inslag av humor. Även annan kuriosa säljs med just mustascher, såsom reflexer, klistermärken, löstagbara mustascher. Många gånger är det sunt för själen att blanda in inslag av humor i frågor som egentligen är väldigt tunga. Ett gott skratt förlänger livet sägs det. Sannolikt är det så att skratt tillsammans med andra är än mer välgörande och ger förutsättningar för ett långt liv. All form av cancer, även de som har god prognos, handlar i mer eller mindre grad om liv och död. Detta kan bli tungt att bära. Humor hjälper till att lätta den bördan. Givetvis behöver man också, i alla fall ibland, konfrontera de stora frågorna. Där kan man exempelvis få hjälp av sjukhuspräster och pastorer. Den som söker den finner.

Pengarna för försäljningen som görs inom mustaschkampen går till forskning för att kunna bli effektivare och mer exakt i diagnostiken av denna sjukdom samt till att hitta bättre metoder för behandling. Likaså används pengarna till att skapa opinionsbildning för att vården som ges ständigt ska bli bättre och bli mer jämlik. Stipendier är också ett område pengarna används till. Kompetensutveckling är syftet med stipendierna, för personer inom vården och för personer som på andra sätt företräder patienter.

Mustaschkampen är ett behjärtansvärt initiativ. Fler liknande initiativ behövs. Många goda idéer finns, men ibland faller det på att det inte finns ekonomiska medel. Ett sätt att få hjälp med detta är genom företagslån, vilket exempelvis Capcito kan bistå med. Lån ska alltid tas med försiktighet och efter noggrant beräknande och övervägande.

ashe