Prostatacancer

Har du hört talas om PSA-prov?

Article 1

Den som har nåtts av Mustaschkampens budskap och kanske oroar sig över prostatacancer kan ta ett PSA-prov som en del i att utesluta eller fastställa en cancerdiagnos. Ett högt värde kan indikera prostatacancer men samtidigt behöver det inte vara så att du har prostatacancer bara för att värdet är högt, då det finns fler orsaker till höga PSA-värden.

Vad är PSA?
PSA är detsamma som prostataspecifikt antigen och i själva verket är det en typ av protein. Bildningen av PSA sker i prostatan och PSA har främst som uppgift att ge livliga spermier som kan röra sig lätt. Det är alltså i sädesvätskan som en stor del PSA hittas men lite av den kommer även ut i blodbanan.

Hur tas PSA-prov?
Eftersom PSA finns i blodet såväl som i sädesvätskan är det i blodet som PSA kontrolleras. Ett PSA-prov går således till som ett vanligt blodprov, där blodet dras från en ytligt belägen ven och är detsamma som ett venöst blodprov. Som patient kommer du att få sitta stilla en stund innan provet kan tas och det är för att blodprovet ska bli så rättvisande som möjligt, då olika kroppspositioner kan ge varierande utslag.

Analys av PSA-prov
När blodprovet är taget skickas det vanligen iväg för analys på ett laboratorium och den vanliga analystiden brukar ligga runt några dagar. Under analysen är det själva blodplasman som är av intresse då det är där som PSA finns, så de röda och vita blodkropparna sållas bort innan blodet analyseras. Om du ser P-PSA skrivet på ditt svarsresultat betyder det helt enkelt att PSA har mätts i plasman.

Referensvärden vid PSA-prov
Andelen PSA som du har i ditt blod anges i mikrogram per liter och denna enhet har det något kryptiska utseendet µg/ L. Ett referensvärde baseras på hela den svenska befolkningen så om du hamnar under nedanstående siffror anses det inte vara någon fara med dina PSA-nivåer, såvida du inte har andra problem.

  • Upp till 50 år bör du ha ett PSA-värde under 2 µg/ L.
  • Mellan 50 – 69 år bör du ha ett PSA-värde under 3 µg/ L.
  • Mellan 70 – 80 år bör du ha ett PSA-värde under 5 µg/ L.
  • Över 80 år bör du ha ett PSA-värde under 7 µg/ L.

Som synes ökar PSA-nivåerna med åldern och det anses vara helt normalt.

ashe