Prostatacancer

Håll koll på din prostata!

Omkring 2 400 svenska män dör årligen i sviterna av att ha fått diagnosen prostatacancer. Färre män skulle dö i sjukdomen om samtliga män erbjöds screening – enligt Svenska Prostatacancerförbundet. Socialstyrelsen lät meddela detta år 2018 i februari att sjukvården i Sverige inte skall rekommendera allmän screening och medföljande PSA-prover för män, för att tidigt kunna upptäcka prostatacancer och diagnostisera behandling. Enligt Socialstyrelsens egna utredningar påvisar dessa att allmän screening skulle leda till en överdiagnostisering av antalet drabbade män, vilket i sin tur riskerar att många går igenom cancerbehandlingar helt i onödan och drabbas också av dess biverkningar. Flertalet av männen som behandlas för prostatacancer drabbas av efterföljande biverkningar – erektionsproblem, ändtarmsbesvär och urinläckage, vilket självklart påverkar livskvalitén mycket negativt för dessa män.

Prostatacancer är den absolut vanligaste cancerformen bland svenska män idag – vanligare än hudcancer. Prostatacancerförbundet är mycket missnöjda över Socialstyrelsen beslut i frågan om allmän screening av svenska män. Från deras håll har man drivit frågan om allmän screening under en längre tid. Det finns att läsa genom deras hemsida och deras nyhetsbrev som återkommer regelbundet. Tittar man på de två vanligast cancerformerna hos kvinnor ser det annorlunda ut. Bröstcancer och screening erbjuds alla kvinnor inom åldersspannet 40-74 år genom mammografi. Livmoderhalscancern försöker man komma till rätta med genom vaccin. Enligt Prostatacancerförbundet skulle allmän screening och PSA-prover rädda fler män från att dö i cancersjukdomen. Socialstyrelsen och många läkare poängterar: http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/02/Mer-forskning-behovs-for-forbattrad-diagnostik-av-prostatacancer/ att en utökad forskning måste till för förbättrad diagnostik av prostatacancer. Idag skulle en screening av svenska män endast leda till en överdiagnostisering och många män skulle behandlas för en lindrig form av prostatacancer helt i onödan.

PSA-prov eller inte PSA-prov?

Hur ska vi svenska män tänka i denna komplicerade fråga? Har man prostatacancer i släkten kan det möjligen vara bra att kontrollera PSA-värdet i blodet regelbundet, efter 40-års ålder. Om du drabbas av problem i prostatan ökar PSA-värdet och detta är då en indikation på att allt inte står rätt till. Idag erbjuder sjukvården ingen allmän screening, dock kan du enkelt köpa ett PSA-test hos olika apotek och göra testet själv. Efter 40-års ålder sker en naturlig och långsam förstoring av prostatan. Det resulterar i en gradvis ökning av PSA-värdet i blodet. Kontrollerar man själv sina PSA-prov regelbundet, en gång om året, kan du snabbt se och kontrollera en plötslig stegring av PSA-värdet. Det leder till att du tidigt kan söka vård för ytterligare utredning om det skulle behövas. Samtidigt är det en rätt stor andel män som diagnostiseras och behandlas i onödan. Varför? Svaret finns i PSA-provets rätt trubbiga träffsäkerhet vad det gäller provresultatets sanningshalt. Faktum är att majoriteten av alla män utvecklar mindre områden med cancer runt prostatan, vilket medför att när vävnadsprovet tas, diagnostiseras männen med cancer. De får behandling och alla efterföljande obehagliga biverkningar trots att männen under hela sin livstid aldrig skulle utvecklat någon allvarlig prostatacancer. Du bör alltså som enskild patient väga för- och nackdelar med utredning, diagnostisering och eventuell cancerbehandling. I väntan på en mer träffsäker och kvalitativare diagnostik lämnas beslutet om PSA-prov i knät på patienten.

ashe