Prostatacancer

Fonden mot prostatacancer

Article 4

Många donerar till välgörande ändamål utan att fundera närmare över vart pengarna går medan andra är starkt skeptiska till donationer som dessa. Om du har donerat till arbetet med prostatacancer så ska du veta att alla gåvor som kommer in genom Mustaschkampen eller som skänks till Prostatacancerförbundet på andra vis, går till den så kallade Fonden mot prostatacancer.

Ett 90-konto
Fonden mot prostatacancer är ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, vilka säkerställer att allt går rätt och riktigt till. Att Prostatacancerförbundet har ett 90-konto ger därmed givarna en hint om att pengarna når sina ändamål utan onödiga kostnader. Därtill är Prostatacancerförbundet medlemmar i Friivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) som granskar insamlingar så att de sker på ett professionellt och etiskt vis.

Kostnadsfördelning
Att driva en stor organisation som Prostatacancerförbundet innebär naturligtvis en del omkostnader men trots detta är det en stor del av gåvorna som når gåvoändamålet. Enligt Prostatacancerförbundet själva går hela 84% till forskning, fortbildning, stipendier och informationskampanjer – alltså precis de ändamål som pengarna var öronmärkta för. Därefter går 10 % går till kostnader som uppstår i samband med insamlingen medan resterande 6 % består av administrativa kostnader.

ashe