Prostatacancer

5 snabba om prostatacancer

Prostatacancer hör man som begrepp titt som tätt, men kunskapen om denna cancerform är relativt låg hos allmänheten. Prostatakörteln är placerad i det manliga fortplantningssystemet och är särdeles känslig för cellförändring. Därför är denna cancerform den vanligaste i Sverige. Då prostatacancer är så pass vanligt, är det viktigt att allmänheten är informerad. Därför kommer här 5 snabba om prostatacancer.

Vem får prostatacancer?

Det är främst äldre män som får prostatacancer, däremot kan du ha diagnosen i upp till 15 år utan att några symtom yttras.

Sannolikheten att drabbas av prostatacancer är till hälften bundet till ärftlighet. Det innebär att du har högre chans att drabbas om din släkt är drabbad. Utöver har man ännu inte utrett vad som orsakar prostatacancer, men kvalificerade gissningar pekar på livsstilsval.

Vad är de vanligaste symtomen på prostatascancer?

De vanligaste symtomen på prostatacancer berör oftast urinering, och kan yttra sig såhär:

  • Din urinstråle är svagare än den brukar
  • Du kissar oftare än vanligt
  • Det tar tid innan du kan urinera
  • Du kan se blod i urinen

De första tre symtomen på prostatacancer kan även blandas ihop med vanliga ålderstecken. Därför är det viktigt att män över 50 år gör kontinuerliga besök hos läkaren, där prostatan undersöks.

Det finns tyvärr inga sätt för dig som privatperson att hålla koll på tidiga symtom, då cancern oftast är dold till en början.

Hur undersöker man och konstaterar cancer i prostatan?

En av de metoder man oftast ser på TV, är den där läkaren når prostatakörteln via ändtarmsöppningen. Om prostatan då känns hård eller bucklig, kan vidare undersökningar komma på tal. För många känns denna rutinmässiga procedur obehagliga och genant, men då kan man ha i åtanke att du knappast är den första patienten läkaren har haft! Det kan liknas vid kundundersökningar, där du tillsammans med andra bidrar till ökad förståelse av cancerformen.

En annan metod för att undersökaprostatans mående är via blodprov, där proteinet PSA mäts. En förhöjd mängd av detta protein ger skäl till fortsatt undersökning. Du kan även bli undersökt via ultraljud och vävnadsprov.

Om du drabbats av prostatacancer kan du även få genomgå en skelettskintrigafi, där läkaren undersöker om cancern spridit sig till skelettet i form av metastater. Metastater är systertumörer till den ursprungliga tumören, vilket i detta fall ligger i prostatakörteln.

Hur behandlas prostatacancer på bästa sätt?

Ibland kan prostatacancern gå oupptäckt. Detta har ibland ingen effekt på individen, medans andra insjuknar och får metastaser. Den vanligaste behandlingen av prostatacancer är operation där tumören avlägsnas. Andra alternativ är hormon- eller strålbehandling. Vilken metod som används avgörs av dig, din läkare och cancerns stadium.

Hur hög är sannolikheten för dödsfall vid prostatacancer?

Om du upptäcker tumören i sitt tidiga stadium och väljer att operera bort den, som minskar du riskan att dö med 30-40 %. Utöver det är dödligheten som lägst 41 dödsfall per 100 000, och som högst 81 dödsfall.

ashe